ติดต่อรับรายละเอียด :
สายด่วน 086 588 1123
087 561 3469

ไบโอสเปรย์ราคาถูก ชะลอความแก่

บทความ

ไบโอสเปรย์อาหารเพื่อสุขภาพ

ไบโอสเปรย์ต่อต้านความชรา

จากการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ และวงการแพทย์สมัยใหม่ เชื่อว่า HGH มีผลต่ความแก่ชราของมนุษย์  HGH เป็นฮอร์โมนที่ถูกสร้างโดย ต่อมใต้สมอง(pituitary gland) ...
อ่านรายละเอียดต่อ


โกรทฮอร์โมน : Human Growth Hormone (HGH)

ฮอร์โมนของมนุษย์ ฮอร์โมน สังเคราะห์จากกรดอะมิโนที่สร้างขึ้นจากเซลจำเพาะของต่อมไร้ท่อ หรือสร้างจากเซลจำเพาะของอวัยวะบางชนิด หรือจากเซลประสาทบางกลุ่ม ซึ่งเซลจำเพ...
อ่านรายละเอียดต่อ


ผลต่อร่างกายจากการขาดฮอร์โมน

เมื่อร่างกายขาดฮอร์โมน • มีการเสื่อมของข้อ ข้อติดและปวด • ระบบประสาทในการรับรู้ เรียนรู้ และการเคลื่อนไหว เสื่อมลง • มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ...
อ่านรายละเอียดต่อ


รายงานการวิจัยศึกษาประโยชน์ของ HGH ต่อร่างกายของมน

รายงานการทดลองกับผู้ป่วยจำนวน 202 ราย (ให้ยาปริมาณน้อยๆแต่บ่อยๆ) ทำการศึกษาโดย น.พ. Leon Cass Terry แห่งมหาวิทยาลัย Wisconsin และ ดร. Edmund Chein แห่งสถาบันชะล...
อ่านรายละเอียดต่อ


ฮอร์โมนสำคัญในระบบต่อมไร้ท่อ

1. HGH เป็นฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมไร้ท่อของมนุษย์ ตั้งแต่วัยเด็กจนตาย การหลั่งของ HGH จะหลั่งมากในวัยเจริญพันธุ์ และจะหลั่งลดลง 14% ทุกๆ 10 ปี การศึกษาพบว่าร่างก...
อ่านรายละเอียดต่อ


HGH เราจะทำให้ร่างกายหลั่งหรือจะยอมเสียชีวิตก่อนวั

ขณะที่ HGH ลดลง สภาวะการแก่ตัวจะเพิ่มขึ้น โดยสัมพันธ์กับอาการเหล่านี้ : ผมหงอกก่อนวัย พลังงานถดถอย สมรรถภาพทางเพศเสื่อม ไขมันเพิ่มขึ้น กระดูกพรุน โรคหัวใจและหลอ...
อ่านรายละเอียดต่อ


การศึกษา HGH

1958 มีการใช้ HGH ชนิดฉีดในเด็กที่มีปัญหาการเจริญเติบโต 1980 FDA สั่งห้ามใช้ HGH หลังพบว่าเด็กเป็นโรค Creutzfeldt Jakob disease (CJD) ไม่สามารถควบคุมการทำงานข...
อ่านรายละเอียดต่อ


งานวิจัยฮอร์โมน HGHที่โดดเด่น

งานวิจัยจากวารสารทางการแพทย์นิวอิงแลนด์พบว่า คนแก่อายุ 65 ปีที่ได้รับ HGH ผมที่เคยหงอกกลับมาเป็นสีดำเหมือนชายหนุ่ม บางรายมีรอยย่นบนใบหน้าและที่แขนก็จางลง สามีแล...
อ่านรายละเอียดต่อ


บทวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้าน growth hormone

1. Dr. Ronald Klatz จากหนังสือ "เป็นหนุ่มสาวด้วย HGH" ปูทางถึงการชะลอความแก่ด้วยการใช้ HGH ในฐานะที่เป็นประธานของสถาบันป้องกันความชราแห่งอเมริกา เชื่อว่าสังคมที...
อ่านรายละเอียดต่อ


ประโยชน์ของ HGH

ผลการศึกษาถึงประโยชน์ของ HGH กับผู้ป่วย และ ผู้มีปัญหาทางร่างกาย จำนวน 28,000 รายทั่วโลก การเสริมสร้างกล้ามเนื้อ HGH สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการออกกำลังกายแ...
อ่านรายละเอียดต่อกลับหน้าที่แล้ว