Biospray2rich.com

โรคเบาหวานทำอะไร?

โรคเบาหวานทำอะไร?

รายการคลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้อง สารคดีเซลล์ ฮอร์โมนและระบบร่างกาย : relate clip

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน รู้จ้กหรือยัง?

มาฟังผลกระทบที่เกิดจากเบาหวานว่ามีอะไรบ้าง

.. >>

โรคเบาหวานทำอะไร

โรคเบาหวานทำอะไร?

อาการที่เกิดจากหารเป็นโรคเบาหวานที่ส่งผลต่อระบบอวัยวะ (ภาษาอังกฤษ)

.. >>

เบาหวาน ตับอ่อน

ฮอร์โมนอินซูลิน

โรคเบาหวานกับระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยงข้อง อินซูลิน ตับอ่อน อวัยวะที่ได้รับผล.. >>

อนุมูลอิสระ การตรวจหาปริมาณอนุมูล

อนุมูลอิสระ การตรวจหาปริมาณสาร

นพ.ขวัญชัย เศณษฐนันท์ ให้รายละเอียด อนุมูลอิสระ เกิดได้อย่างไร มีผลต่อร่.. >>
youtube.com

นาฬิกาชีวิต ตอนจบ

นาฬิกาชีวิต ตอนจบ

นายแพทย์ วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน
>>
youtube.com

นาฬิกาชีวิต และฮอร์โมน

นาฬิกาชีวิต ตอนแรก

นายแพทย์ วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน>>
youtube.com

บรรยาย นพ.ขวํญชัย

โกรทฮอร์โมนช่วยอะไรได้บ้าง?

การบรรยายพิเศษเรื่องโกรทฮอร์โมน โดยนพ.ขวัญชัย เศษฐนันท์ บทบาทของฮอร์โมนท.. >>
youtube.com

ความชรา ต่อต้านความแก่ด้วย HGH

ความชรา อาการของความชรา

ความหมายของความชรา อาการที่บ่งบอกว่าเป็นความชรา การป้องกันและชะลอความชรา.. >>
youtube.com