Biospray2rich.com

แพทย์ทางเลือกเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Integrated Medicine

การแพทย์ผสมผสานแพทย์ทางเลือกเฉพาะสาขา-Integrated Medicine Specialist

แพทย์ทางเลือกเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(SpecialistAlternativeMedicine)

การรักษาพยาบาลอีกรูปแบบหนึ่งแตกต่างไปจากการแพทย์แผนปัจจุบัน(ConventionalMedicine)ซึ่งผู้ที่ให้การรักษาจะต้องสำเร็จการศึกษาวิชาชีพ แพทย์และได้รับใบประกอบโรคศิลปะเป็นแพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เฉพาะทางส่วนแพทย์ทางเลือกเป็นวิทยาการผสมผสานให้ใกล้เคียงกับการดำรง ชีวิตของมนุษย์มิใช่การแพทย์ที่ให้การรักษาโดยใช้ยาแผนปัจจุบันแพทย์ทางเลือกผู้ให้การรักษาไม่จำเป็นต้องจบวุฒิทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมและได้รับการฝึกฝนจนเป็นที่ชำนาญในแต่ละสาขาเช่น

  • Acupressureการใช้มือและนิ้วมือในการกดจุดตำแหน่งที่สำคัญของร่างกายเพื่อให้เกิดพลังชีวิตในการรักษาพยาบาล
  • Acupunctureคล้ายกับการกดจุดแต่แพทย์ทางเลือกสาขานี้จะใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์คือเข็มฝังลงในตำแหน่งต่างๆของร่างกายเพื่อให้ เกิดพลังไหลเวียนทั่วร่างกาย
  • Aromatherapyเป็นการบำบัดรักษาด้วยน้ำมันหอมระเหยซึ่งได้จากพืชเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายจะเป็นวิธีการรักษาที่ใช้ร่วมกับวิธีอื่นๆเช่น การนวด
  • AyurvedicMedicineแพทย์ทางเลือกสาขานี้เป็นการบำบัดรักษาที่มีรากฐานจากประเทศอินเดียมานานกว่า5,000ปีเช่นการฝึกโยคะและทำสมาธิ โดยอาจให้การรักษาอื่นๆร่วมด้วยเช่นสมุนไพรบำบัดการนวดด้วยน้ำมันและกำหนดชนิดอาหารเพื่อการสลายพิษจะนำไปสู่ความสมดุล ของร่างกาย
  • BodyWorkเป็นการบำบัดเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายโดยเฉพาะบนกล้ามเนื้อและกระดูกด้วยวิธีการฝึกให้มีการเคลื่อนไหวของร่างกายที่เหมาะสม เช่นการนวด(Message),จี้กง(Guigong),Reflexology,Shiatsuและไทเก๊ก(TaiChi)
  • ChineseHerbsการบำบัดด้วยสมุนไพรจีน แพทย์ทางเลือกสาขานี้จะใช้ร่วมกับการฝังเข็มหรือการกดจุดเพื่อให้เกิดความสมดุลของร่างกาย
  • Chiropracticเป็นการบำบัดโดยอาศัยหลักการที่ร่างกายสามารถบำบัดตนเองและทำให้เกิดความสมดุลซึ่งระบบประสาทของร่างกายจะเป็นตัว ควบคุมการบำบัดด้วยวิธีนี้แพทย์ทางเลือกจะใช้มือบีบนวดบริเวณกระดูกสันหลังข้อต่างๆและกล้ามเนื้อเพื่อให้ระบบกล้ามเนื้อประสาทและ กระดูกทำงานได้อย่างราบรื่น
  • HerbalTherapiesเป็นการบำบัดด้วยการใช้พืชสมุนไพรทั้งในรูปแบบธรรมชาติและสารสกัดยาเตรียมต่างๆเช่นเม็ดแคปซูลขี้ผึ้งหรือครีมเป็นต้น
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกัน

**เอกสารอ้างอิง:
สุฮวงฐิติสัตยากร.ไขข้อข้องใจทางวิชาการ.
วารสารอาหารและยา5(มกราคม-เมษายน2541):72-75.
***http://www.thaiabc.com/yoga/ ข้อมูลจากงานจุฬาฯวิชาการ48
โดยคณะแพทยศาสตร์

ติดต่อ|สั่งซื้อ|บทความ|ข่าว|โปรโมชั่น|สาราบัญเว็ปไบโอสเปรย์Links