Biospray2rich.com

แพทย์ทางเลือกเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน Integrated Medicine

แพทย์ทางเลือกมีอะไรบ้าง

 • สมุนไพร คันธบำบัด โฮมมีโอพาธี ออสทีโอพาธี การนวดฝ่าเท้า
 • การนวดแบบวัดโพธิ์ การนวดแบบซิอัตสึ การแทงเข็มของจีน
 • หัตถบำบัด ธาราบำบัด เสียงบำบัด ( ซาวด์เธอราปี ) กลิ่นบำบัด ( อโรม่าเธอราปี )
 • ปัญจศาสตร์ ( การบำบัดโดยแก้ไขที่ต้นเหตุ ) อายุรเวท รอล์พิง เม็กโคไปโอติก
 • พลังปิรามิด พลังแสงออร่า พลังจิต ฯลฯ
 • การรักษาที่บอกตัวอย่างมายังมีอีกมาก
 • การกดจุด การนวดฝ่าเท้า การทำสมาธิ โยคะ มวยไท่เก็ก ไท่จี๋ฉวน
 • ไคโรแพติก พาราไซเคิลโซโรจี พลังจักรวาล พลังแห่งดวงดาว พลังอัญมณี

 

การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) **

การแพทย์ทางเลือก เป็นวิทยาการผสมผสานให้ใกล้เคียงกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ มิใช่การแพทย์ที่ให้การรักษาโดยใช้ยาแผนปัจจุบัน ผู้ให้การรักษา ไม่จำเป็นต้องจบวุฒิทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่เป็นผู้ที่ผ่านการอบรม และได้รับการฝึกฝนจนเป็นที่ชำนาญในแต่ละสาขา แพทย์ทางเลือกมีรายละเอียดดังนี้

 • Hydrotherapy การบำบัดด้วยน้ำ (ธาราบำบัด) โดยใช้น้ำแข็ง ของเหลว และไอน้ำ เพื่อบรรเทาอาการต่างๆ ของการติดเชื้อ อาการปวดเรื้อรัง และเฉียบพลัน ปัญหาการไหลเวียนของโลหิตและอื่นๆ แพทย์ทางเลือกสาขานี้การรักษาจะหมายรวมถึง การห่อหุ้ม การใช้สเปรย์ การสวนล้าง การอบไอน้ำ และซาวน่า รวมถึงการใช้ทั้งความร้อนและความเย็น
 • Mind/Body Medicine จะเป็นการบำบัดด้วยหลายๆ วิธี ที่เชื่อมโยงระหว่างจิตใจ และร่างกาย ซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบฮอร์โมน ประสาท และภูมิคุ้มกัน เช่น การสะกดจิต การฝึกสมาธิ โยคะ ฯลฯ
 • Naturopathic Medicine การบำบัดโดยอาศัยหลักการ สรีระและจิตใจ สามารถรักษาโรค ซึ่งแพทย์ทางเลือกผู้ให้การรักษาจะใช้วิธีต่างๆ เช่น Homeopathy, Herbal Remedies การใช้สมุนไพรจีน, Spinal Manipulation, โภชนาการ,
 • Hydrotherapy, การนวด และการออกกำลังกาย ในการรักษาโรค
 •   Nutrition and Diet การบำบัดด้วยโภชนาการ หรืออาหาร เป็นการควบคุมอาหารที่รับประทานตามโรคที่เป็น
 • Osteopathy การบำบัดโดยการแก้ไขปัญหาของระบบกล้ามเนื้อ และกระดูก เพื่อให้ร่างกายสามารถทำตนได้ปกติ วิธีการรักษานี้ แพทย์ทางเลือกจะใช้ร่วมกับการบำบัดปัจจัยทางจิต รูปแบบความเป็นอยู่และโภชนาการ เพื่อขจัดความเจ็บป่วยและทำให้มีสุขภาพดี  แพทย์ทางเลือกผู้ทำการรักษาจะต้องสำเร็จวิชาชีพแพทย์ และได้รับการฝึกฝนต่อ ในสาขานี้ ซึ่งจะเป็นการแพทย์แผนปัจจุบัน
 • Homeopathy เป็นการบำบัดโดยอาศัยหลักการ "Liki Cure Like" สารที่เป็นต้นเหตุของอาการเจ็บป่วย ในผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง จะเป็นที่บำบัดอาการเดียวกัน ที่เกิดขึ้นในคนไข้ เป็นการเตรียมที่เจือจางในผู้ที่แข็งแรงแล้วสังเกตผลปรับเปลี่ยนยาเตรียมให้ เหมาะสม

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน

**เอกสารอ้างอิง :

สุฮวง ฐิติสัตยากร. ไขข้อข้องใจทางวิชาการ.
วารสารอาหารและยา 5 (มกราคม-เมษายน 2541) : 72-75.
***http://www.thaiabc.com/yoga/

ข้อมูลจากงานจุฬาฯวิชาการ 48
โดย คณะแพทยศาสตร์

ติดต่อ | สั่งซื้อ | บทความ | ข่าว | โปรโมชั่น | สาราบัญเว็ป ไบโอสเปรย์ Links