Insert Logo Here

ฮอร์โมน- ความสำคัญของฮอร์โมน

ฮอร์โมน- ความสำคัญของฮอร์โมนเจริญวัย

จะเห็นแล้วว่าฮฮร์โมนทำหน้าที่ด้านการควบคุมในร่างกายมนุษย์
ฮอร์โมนอยู่ที่ระดับสูงสุดระหว่างปีวัยรุ่นของเราแล้วเริ่มลดลงเมื่ออายุ 20 ปีของเรา เมื่ออายุ 40 ปีระดับฮอร์โมนของคุณจะลดลงแล้ว 30-40% เพราะฮอร์โมนควบคุมกลไกต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นการลดลงของฮอร์โมนย่อมส่งผลกระทบต่อระบบร่างกาย เมื่อร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ใหม่ได้ สิ่งที่มามาคือการเสื่อมสภาพจะเริ่มขึ้นริ้วรอย,ปวดกล้ามเนื้อ,ความหนาแน่นของกระดูกลดลง,อื่น ๆซึ่งทั้งมาจากสาเหตุที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ฮอร์โมนขึ้นมาใหม่ฮอร์โมนเจริญวัยหรือโกรทฮอร์โมน(human growth hormone:HGH)สังเคราะห์มาจากต่อมใต้สมอง พิตูอิตารี่ จากโปรตีนที่มีกรดอะมิโน 191 โมเลกุลเพื่อ ควบคุมการเจริญเติบโตและควบคุมการทำงานของเซลล์และจากการทดลองทางการแพทย์พบว่าหากเพิ่มปริมาณฮอร์โมนเจริญวัยก็จะสามารถ ทำให้คนเราย้อนเป็นหนุ่มสาวขึ้นเนื่องจาก ฮอร์โมนเจริญวัย ควบคุม

 • เพิ่มมัดกล้ามเนื้อมีผลทำให้ผิวพรรณเต่งตึง
 • เพิ่มระดับพลังงาน ผลคือ แรงกำลังเพิ่มขึ้น
 • กระดูกแข็งแรง เพราะโกรทฮอร์โมนเพิ่มความหนาแน่นของกระดูก ไม่เปราะ และหักง่าย
 • ควบคุมระดับไขมันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
 • อารมณ์ ดีขึ้น ซึ่งอาการหงุดหงิดง่ายจะสังเกตุได้ชัดจากหญิงที่หมดประจำเดือนหรือที่เรียกว่าวัยทองนั่นเอง
 • นอนหลับดีขึ้น ท่านจะสังเกตุว่าเด็ก ๆ สามารถหลับได้นานและมากกว่าผู้ใหญ่ ซึ่งสืบเนื่องมาจากวัยเด็ก ฮอร์โมนเจริญวัยยังทำงานได้อย่างปกตินั่นเอง
 • ภูมิคุ้มกันดีขึ้น
 • ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ

hgh จะลดลงอย่างรวดเร็วขึ้นเมื่ออายุ 30 ปีขึ้นไป โดยเหลือเพียง 40 % ของคนอายุ 20 ปีเท่านั้น เมื่อขาด hgh การทำงานของร่างกายก็จะเสียสมดุลไป อาการโรคชราจะปรากฏเห็นชัดรวมทั้งการป่วยไข้ไม่สบายก็เกิดขึ้นง่าย

ไบโอสเปรย์ สร้างความเปลี่ยนแปลงของร่างกายโดยจะสังเกตุเห็นได้

biospray
 • เดือนแรก
  • นอนหลับดีขึ้นและนานขึ้น
  • ออกกำลังกายได้เข้มแข็งขึ้นและหายเหนื่อยเร็วขึ้น
 • เืดือนที่สอง
  • กล้ามเนื้อตึงตัวกระชับขึ้น ไขมันทั่วร่างกายลดลง
  • การย่อยอาหารดีขึ้น สมรรถภาพทางเพศดีขึ้น
 • เืดือนที่่สาม
  • มีสมาธิดีและจิตจดจ่อได้นานขึ้น
  • การสมานแผลเร็วขึ้น
  • อาการก่อนมีประจำเดือนและอาการที่เกี่ยวกับวัยทองลดลง
  • ผมเป็นเงางามขึ้น
  • เป็นระยะที่เริ่มมีการสร้างเซลส์ใหม่
 • เืดือนที่สี่
  • ผิวตึงและแน่นขึ้น มีความยีดหยุ่นสูงขึ้นมาก
 • เืดือนที่ห้า
  • ความดันโลหิตและระดับโคเลสเตอรอลในเลือดลดลง
  • ไขมันทั่วร่างกายลดลง
  • ริ้วรอยและรอยเหี่ยวย่นของผิวหนังลดลงอย่างชัดเจน
  • กล้ามเนื้อเรียวงามอย่างชัดเจน
 • เืดือนที่หก
  • ระบบภูมิคุ้มชีวิตดีขึ้น
  • มีความต้านทานต่อโรคต่างๆ
  • รู้สึกมีเรี่ยวแรงและสุขภาพดี

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้องกัน