Insert Logo Here

สารอนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูล anti oxidant

อนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระ - free radical & anti oxidant

อนุมูลอิสระ ( radical หรือ free radical)

หมายถึง สารซึ่งมีอิเล็กตรอนซึ่งไม่มีคู่อยู่ในวงรอบของอะตอม หรือโมเลกุล เราให้ความสำคัญกับสารซึ่งมีออกซิเจนเป็น ศูนย์กลาง คือ

  • hydroxyl radical
  • superoxide
  • peroxyl
  • alkoxyl
  • oxides ของ nitrogen

โดยปกติสารเหล่านี้เกิดขึ้นโดยปฏิกิริยาในร่างกายอยู่แล้ว โดยเฉพาะเวลามีธาตุเหล็ก ทองแดง แมงกานีส โคบอลต์ โครเมียม นิเกิล อยู่เป็นจำนวนน้อยๆ

มักเกิดเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่และร่างกายก็จะมีระบบของแอนติออกซิแด้นท์ขจัด ออกไป แต่ถ้าร่างกายได้รับสารอนุมูลอิสระจากภายนอกมากเกินไป ตัวอย่างเช่น ได้รับจากอาหารบางชนิด จากขบวนการประกอบอาหาร เช่น การย่างเนื้อสัตว์ที่มีส่วนประกอบของไขมันสูง การนำน้ำมันที่ใช้ทอดอาหารที่อุณหภูมิสูงๆ มาใช้อีก หรือจากสิ่งแวดล้อม เช่น แสงอาทิตย์ซึ่งมีรังสี ultraviolet การแผ่รังสี (radiation) รังสี x-ray หรือจากมลพิษ เช่น ควันบุหรี่ ก๊าซจากท่อไอเสียรถยนต์ ถ้าสารเหล่านี้มีมากกว่าความสามารถของแอนตี้ออกซิแด้นท์ในร่างกายจะขจัดหมด หรือในภาวะที่จำนวนแอนติออกซิแด้นท์ในร่างกายลดลง เช่น ผู้สูงอายุ ก็จะทำให้มีสารอนุมูลอิสระและสารที่ไม่ใช่อนุมูลอิสระเช่น ไฮโดเจนเพอออกไซด์ ซึ่งมีออกซิเจนเป็นศูนย์กลางเช่นกัน โดยรวมเรียกว่า reactive oxygen species (ROS) มากเกินไปก่อให้เกิดอันตรายได้

แล้วในร่างกายอนุมูลอิสระมาจากไหน และเกิดขึ้นได้อย่างไร ? คำตอบก็คือ ในกระบวนการเผาผลาญสารอาหารของร่างกายซึ่งมีความจำเป็นต้องอาศัยออกซิเจน ช่วย จะเกิดผลพลอยได้ (น่าจะเรียกว่าพลอยเสียมากกว่า) คือ ออกซิเจนที่มีประจุลบ (O2) ซึ่งก็คืออนุมูลอิสระ (free radicals) สารตัวนี้นอกจากจะรวมตัวกับ LDL ดังกล่าวข้างต้นแล้วยังสามารถไปรวมตัวกับสารบางชนิดในร่างกายเราแล้วก่อให้เกิดเป็นสารพิษที่ทำลายเนื้อเยื่อ หรืออาจไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางพันธุกรรมภายในเซลล์ ทำให้เซลล์ที่ปกติแปรสภาพ ไปเป็นเซลล์มะเร็งในที่สุด

ร่างกายก็มีกลไกที่จะกำจัด อนุมูลอิสระ เหล่านี้โดย 2 วิธี คือ

  1. ใช้เอนไซม์ต่างๆในร่างกายเช่น
    Superoxide dismultase ( SOD ) และ
  2. ไม่ใช้เอนไซม์ ได้แก่ วิตามิน อี ( a tocopherol เบตาคาโรทีน ( Betacarotene ) และ วิตามิน ซี เนื่องจากมีผู้สังเกตว่า เอนไซม์ต่างๆที่ใช้กำจัด อนุมูลอิสระ

หากการรับประทานอาหารในชีวิตประจำวันของท่านได้รับสารอาหารที่มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระไม่เพียงพอจะทำให้ร่างกายออ่นแอลงอย่างเห็นได้ชัด โดยสังเกตุได้จากผิวพรรณที่เปลี่ยนไป รอยเหยี่ยวย่น ตีนกา และนี้คือภายนอกแต่ถ้าภายในร่างกายในระดับเซลล์แล้ว นี่คือสาเหตุของมะเร็งนั่นเอง สารสกัดที่จำหน่ายในท้องตลาดมีทั้งแบบเม็ด ผง ซึ่งมีขนาดและรูปแบบการรับประทานที่แตกต่างกันไป สารสกัดที่มีประสิทธอภาพสูงที่สุดตั้งแต่มีการค้นพบมา คือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นซึ่งให้สารที่มีฤิทธิ์ต้านอนุมูลอิสระประสิทธิสูง( Super anti -oxidant) อ่านรายละเอียดสารสกัดจากเมล็ดองุ่น

biograpeseedไบโอเกรพซีด ประกอบด้วย สารสกัดเมล็ดองุ่น สารสกัดเปลือกสน ชาเขียวสกัดและวิตามินซี ดู ข้อมูล ประโยชน์ทีได้รับจากสารสกัดเหล่านี้ได้จาก ข้อมูลไบโอเกรพซีด

ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกัน