กรุณาเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับท่าน

ดูตะกร้าสินค้า

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ความชรา-นิยามความแก่

ที่มาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และการกีฬา มหาลัยมหิดล ปรับปรุงล่าสุด วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2555 00:21 น.

ความชรา กระบวนการแก่

ความชรา(กระบวนการชรา กระบวนการทางพันธุกรรม aging process)

ความหมาย ภาวะที่เซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีความเสื่อมลง ทำให้อวัยวะต่างๆ ในร่างกายเสื่อมตามไปด้วย
ความแก่หรือกระบวนการชรานั้น หมายถึงการมีอายุมากและความสามารถในการดำรงชีวิต ของ บุคคลนั้น ร่วมด้วย ได้แก่   

  • สมรรถภาพทางกาย
  • สมรรถภาพทางจิตใจ 
  • การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม
  • รูปลักษณะภายนอก

จะเห็นได้ว่าถ้าเราต้องการต่อต้านความแก่หรือกระบวนการชรา ก็มีแต่เพียงการเพิ่มขึ้นของอายุตามเวลานาฬิกา เท่านั้นที่ไม่สามารถต่อต้านได้ แต่สมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางจิตใจ และรูปลักษณ์ภายนอกนั้น สามารถต่อต้านให้เสื่อมลง  ช้า ที่สุดได้ โดยการพยายามศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ การใช้ชีวิตประจำวันที่เหมาะสม โภชนาการที่ดี การออกกำลังกาย และการรักษาสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอกระบวนความแก่หรื

อกระบวนการชรานั้น เริ่มมีมาตั้งแต่เกิด ต่อเนื่องไปตลอดชีวิต    อย่างไรก็ตาม ธรรมชาติก็สร้าง ให้มีกระบวนการ เจริญเติบโต และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออย่างต่อเนื่อง ควบคู่ ไปกับกระบวนการแก่ ด้วยเพื่อปรับปรุงสมดุลย์ ของชีวิตให้ดำเนินไปอย่างปกติ ลองพิจารณาขั้นตอนของชีวิตช่วงต่างๆ จะพบว่าในวัยเด็ก และ
วัย รุ่นนั้น กระบวนการแก่เกิดขึ้น น้อยกว่ากระบวนการเติบโต จึงทำให้ชีวิตในช่วงนี้มีแต่การเติบโต และพัฒนาให้เห็นเด่นชัดต่อมาในวัยผู้ใหญ่ เมื่อกระบวนการแก่เกิดขึ้น เท่ากับกระบวนการเติบโต จึงดูเหมือนร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่และมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ส่วนมากจะมีการพัฒนาทางด้านจิตใจ และประสบการณ์มากกว่า
แต่พอเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ กระบวนการแก่เกิดมีมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนกระบวนการเติบโต และซ่อมแซมมีน้อยลง จึงเกิดความเสื่อมของเซลล์ และอวัยวะต่างๆกลายเป็นความแก่ซึ่งวงจรชีวิตนี้ จะต้องเกิดขึ้นเสมอ

ความพยายาม ค้นหาสมุนไพร หรือ สูตรยาที่จะช่วยให้อายุยืนยาว มาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่คงเป็นเพียงความเชื่อเล่าต่อกันมา

สุดท้ายหลังจากอ่านบทความ"ความชรา-นิยามความแก่"

          โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเสริมสร้าง ความแข็งแรง ของร่างกาย อาหารเสริมหลายชนิดที่วางขาย ช่วยให้ร่างกายคุณได้รับสารอาหารที่เพียงพอ อาหารเสริมควรเลือกซื้อตามชนิดสารอาหาร ในส่วนที่เราขาด จึงจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ จากการจ่ายเงินซื้อ ซึ่งบางครั้งการรับประทานอาหารนั้นให้ไม่ได้หรือให้ได้ บางส่วนเท่านั้น เนื่องจากเราจะอิ่มก่อนนั้นเอง หรือเกิดจากรสชาติอาหารที่ทำให้เราไม่อยากรับประทาน ดังนั้นสารอาหารจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสารสกัดเข้มข้นเป็นทางเลือกที่เหมาะสมอีกทางหนึ่ง จากบทความความชรา-นิยามความแก่นั้นความอ่อนแอของร่างกายสามารถทำให้ เกิดภาวะที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย

อ่านข้อมูลสำหรับการดูแลสุขภาพ แล้วท่านสามารถเลือกดูรายการสารเสริมสุขภาพที่เราแนะนำให้รู้จัก คลิกที่นี่อาหารเสริมสุขภาพ สารสกัดเข้มข้น วิตามิน ซึ่งมีผลการวิจัยสนับสนุนจากทั่วโลกว่าสามารถ่วยให้ร่างกายกลับมากระฉับกระเฉง อ่านบทความเกียวกับ การดูแลสุขภาพ การรักษาสุขภาพ ฮอร์โมน ความแก่ การชะลอความชรา และบทความด้านสุขภาพอื่น ๆ ได้ทีนี่ หรือหาผลิตภัณฑ์มาบำรุงร่างกายที่ได้รับการรับรองจาก อย. ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จาก เซลล์ภายในสู่ภายนอกด้วยนาโนเทคโนโลยี วิตามินเพื่อสุขภาพ