กรุณาเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับท่าน

ดูตะกร้าสินค้า

โกรทฮอร์โมน-HGH

โกรทฮอร์โมน : Human Growth Hormone (HGH)

ที่มาเอกสารทางวิชาการ aging process ปรับปรุงล่าสุด วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2555 00:21 น.

การทำงานของโกรทฮอร์โมน

ฮอร์โมนของมนุษย์

ฮอร์โมน สังเคราะห์จากกรดอะมิโนที่สร้างขึ้นจากเซลจำเพาะของต่อมไร้ท่อ หรือสร้างจากเซลจำเพาะของอวัยวะบางชนิด หรือจากเซลประสาทบางกลุ่ม ซึ่งเซลจำเพาะเหล่านี้สามารถตอบสนองต่อตัวกระตุ้นจำเพาะจากระบบประสาทหรือ กระแสเลือด ฮอร์โมนที่สร้างขึ้นแล้วจะหลั่งตรงเข้าสู่หลอดเลือดฝอยที่เลี้ยงอยู่รอบๆ ต่อมไร้ท่อนั้น ผ่านเข้าสู่กระแสเลือดไปยังอวัยวะต่างๆ ทั่วร่างกาย และจะออกฤทธิ์ต่ออวัยวะหรือเซลที่มีตัวรับสัญญาณจำเพาะสำหรับฮอร์โมนชนิด นั้น จะทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการทำงานของร่างกายเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมต่างๆ ได้แก่ การให้พลังงาน, กระตุ้นให้มีการเจริญเติบโต, ระบบอีเลคโทรไลท์และน้ำ, มีพัฒนาการของร่างกาย, การสืบพันธุ์ ตลอดจนการตอบสนองต่อความเครียดต่างๆ

กระบวนการทำงานของฮอร์โมน


เมื่อออกฤทธิ์แล้ว ฮอร์โมนส่วนใหญ่จะถูกทำลายที่เซลล์เป้าหมาย หรือถูกทำลายโดยเอ็นไซม์ในกระแสเลือด หรืออวัยวะอื่นๆ เช่น ตับ, ไต แล้วถูกขับออกจากร่างกายทางน้ำดี, ปัสสาวะ และอุจจาระปัจจุบันมีความก้าวหน้าอย่างมากด้านเคมีของโปรตีนและเป็ปไทด์ (Peptide) ซึ่งเป็นเทคนิคสำหรับหา Amino acid sequences ในการสังเคราะห์ เป็ปไทด์ ที่ให้ประโยชน์ด้านการรักษา รวมถึงความก้าวหน้าทางชีววิทยาโมเลกุล ที่มีเทคนิค Recombinant DNA ในการสังเคราะห์ฮอร์โมนในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ปัจจุบันพบว่ามีฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าจำนวน 10 ชนิด จากการศึกษาพบว่าในคนมีฮอร์โมนสำคัญ 6 ชนิดในที่นี้จะพูดถึงเฉพาะ Human Growth Hormone (hgh หรือ Somatotropin) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของมนุษย์

ต่อมไร้ท่อจะสร้างฮอร์โมนตลอดเวลา โดยจะหลั่งฮอร์โมนจำนวนหนึ่งออกสู่กระแสเลือดในปริมาณที่ร่างกายต้องการ ส่วนที่เหลือจะเก็บไว้ในต่อม อัตราการสร้า

งจะเพิ่มขึ้นก็ต่อเมื่อร่างกายมีความต้องการเพิ่มขึ้น ฮอร์โมนที่หลั่งสู่กระแสเลือดจำนวนมากจะจับกับโปรตีนที่เป็นตัวพา โดยฮอร์โมนที่จับโปรตีนเหล่านี้จะออกฤทธิ์ไม่ได้ แต่เมื่อร่างกายต้องการฮอร์โมนมากขึ้น จึงจะหลุดจากโปรตีนตัวพาแยกออกมาเป็นฮอร์โมนอิสระ จากนั้นจึงจะสามารถออกฤทธิ์ต่อเซลเป้าหมายในอวัยวะต่างๆของร่างกายได้


Human Growth Hormone (HGH) คือฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของมนุษย์ เกี่ยวข้องกับ

1. Growth Hormone - Releasing Hormone (GHRH)

เป็น เป็ปไทด์สายเดี่ยว ประกอบด้วยกรดอะมิโน 44 ตัว ซึ่งได้มาจากกรดอะมิโนตั้งต้นจำนวน 108 ตัว เป็นฮอร์โมนจากสมอง (ไฮโปรทาลามัส) เพื่อไปกระตุ้นให้ต่อมใต้สมอง (พิทุอิทารี) ส่วนหน้าให้หลั่ง HGH และ Prolactin

2. Growth Hormone - Inhiดbiting Hormone (GHIH) Somatostatin ก็เรียก

GHIH เป็นโพลีเป็ปไทด์ของกรดอะมิโน 14 ตัว และมี Somatostatin เป็นสารตั้งต้น เป็นฮอร์โมนจากไฮโปรทาลามัส มีฤทธิ์ยั้บยั้งการหลั่งของ hgh นอกจากนี้ยังมีผลต่อ Somatostatin receptor ในอวัยวะอื่นๆ อีก คือมีฤทธิ์ยั้บยั้ง TSH และ Prolactin, การหลั่งของ glucagon, อินซูลินจากตับอ่อน และฮอร์โมนต่างๆ จากระบบทางเดินอาหาร HGH

HGH เป็นโพลีเป็ปไทด์สายเดี่ยวของกรดอะมิโน 191 ชนิด มีสูตรโครงสร้างคล้ายฮอร์โมน prolactin ซึ่งหลั่งมาจากต่อมใต้สมอง (พิทุอิทารี) ส่วนหน้า มีหน้าที่เกี่ยวกับ

• การเจริญเติบโต มีผลต่อกระดูก ข้อต่อ และโครงสร้าง
• เชื่อมเนื้อเยื่อและไขมัน
• กล้ามเนื้อและอวัยวะภายใน
• อวัยวะอื่นๆ

เมื่อ HGH ไปที่ตับ ตับจะผลิตฮอร์โมน IGF เพื่อช่วยกระบวนการ เมตาบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต, โปรตีน และไขมัน

สุดท้ายหลังจากอ่านบทความ"โกรทฮอร์โมน : Human Growth Hormone (HGH)"

          โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเสริมสร้าง ความแข็งแรง ของร่างกาย อาหารเสริมหลายชนิดที่วางขาย ช่วยให้ร่างกายคุณได้รับสารอาหารที่เพียงพอ อาหารเสริมควรเลือกซื้อตามชนิดสารอาหาร ในส่วนที่เราขาด จึงจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ จากการจ่ายเงินซื้อ ซึ่งบางครั้งการรับประทานอาหารนั้นให้ไม่ได้หรือให้ได้ บางส่วนเท่านั้น เนื่องจากเราจะอิ่มก่อนนั้นเอง หรือเกิดจากรสชาติอาหารที่ทำให้เราไม่อยากรับประทาน ดังนั้นสารอาหารจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสารสกัดเข้มข้นเป็นทางเลือกที่เหมาะสมอีกทางหนึ่ง จากบทความโกรทฮอร์โมน : Human Growth Hormone (HGH)นั้นความอ่อนแอของร่างกายสามารถทำให้ เกิดภาวะที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย

อ่านข้อมูลสำหรับการดูแลสุขภาพ แล้วท่านสามารถเลือกดูรายการสารเสริมสุขภาพที่เราแนะนำให้รู้จัก คลิกที่นี่อาหารเสริมสุขภาพ สารสกัดเข้มข้น วิตามิน ซึ่งมีผลการวิจัยสนับสนุนจากทั่วโลกว่าสามารถ่วยให้ร่างกายกลับมากระฉับกระเฉง อ่านบทความเกียวกับ การดูแลสุขภาพ การรักษาสุขภาพ ฮอร์โมน ความแก่ การชะลอความชรา และบทความด้านสุขภาพอื่น ๆ ได้ทีนี่ หรือหาผลิตภัณฑ์มาบำรุงร่างกายที่ได้รับการรับรองจาก อย. ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จาก เซลล์ภายในสู่ภายนอกด้วยนาโนเทคโนโลยี วิตามินเพื่อสุขภาพ