กรุณาเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับท่าน

ดูตะกร้าสินค้า

โกรทฮอร์โมน-HGH

เขากวางอ่อน IGF-1 ชะลอวัย ต้านชรา

ที่มาดร.สุรชัย ชาครียรัตน์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กท.10900 โทร.579-7998 ปรับปรุงล่าสุด วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2555 00:25 น.

เขากวางอ่อน ช่วยทำให้หนุ่มสาว

ดร.สุรชัย ชาครียรัตน์  ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      เล่าเรื่องการค้นพบการต้านความแก่ และคงความเป็นหนุ่มสาวของมนุษย์ด้วยฮอร์โมนจากเขากวางอ่อน และน้ำสกัดจากผลไม้โนนี่ด้วยตัวของผู้เขียนเองตามลำดับของกาลเวลา ดังนี้ ในปี ค.ศ.1990 Dr.Daniel Rudman ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง Hormone โดยใช้โกรทฮอร์โมน (Human Growth Hormone) หรือ HGH ที่โรงงานอุตสากรรมผลิตยาในประเทศสหรัฐสังเคราะห์ขึ้น การวิจัยงานสำคัญเรื่องนี้กระทำขึ้น ณ. Medical College of Wisconsin เมือง Milwunkee ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้อาสาสมัครจำนวน 26 คน อายุ ระหว่าง 61-81 ปี (พวกได้รับฮอร์โมน 12 คน และพวกไม่ได้รับฮอร์โมน 14 คน )โดยการฉีดฮอร์โมน HGH เพื่อศึกษาผลของ HGH ในการชะลอความชราในมนุษย์ ผลของการวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสาร New England Journal of Medicine ในปี ค.ศ.1990 ผลการทดลองครั้งนั้นชี้ให้เห็นว่า ไม่เพียงฮอร์โมน HGH จะชะลอความแก่ได้ (retard aging) แต่ยังทำให้ร่างกาย ฟื้นคืนสภาพความเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ ไม่ต่ำกว่า 10-20 ปี (reverses the aging process) ในขณะที่คนที่ไม่ได้รับฮอร์โมน จะแก่ชราลงไปตามอายุขัย หลังจากปี ค.ศ. 1990 งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้นับพันเรื่องถูกนำมาวิจัยอย่างต่อเนื่อง และยืนยันตรงกันกับที่ Dr.Daniel Rudman ค้นพบ ซึ่งเป็นข่าวที่ฮือฮาสะท้านโลกมาครั้งหนึ่งแล้วในอดีต

ผู้เขียนจบการศึกษาทางด้านสรีรวิทยา เกี่ยวกับฮอร์โมนนี้มาโดยตรงจากมหาวิทยาลัยฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา (ปริญญาเอก) ในปี ค.ศ.1975 จึงมีความสนใจและติดตามผลงานเหล่านี้มาโดยตลอด แต่เนื่องจากขาดงบประมาณวิจัยสนับสนุน จึงไม่มีโอกาสทำการวิจัยเรื่องดังกล่าวที่ประเทศไทยในขณะนั้นได้ จวบจนปี ค.ศ. 1997 ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เกี่ยวกับการส่งเสริมการเลี้ยงกวางเป็นการค้า ที่จัดขึ้นโดยภาควิชาสัตววิทยา และภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมปศุสัตว์

มีคำถามถามว่าฮอร์โมนหรือสารชีวะเคมีอะไรในเขากวางอ่อน

ที่ช่วยให้มนุษย์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และมีสมรรถภาพทางเพศสูง เป็นคำถามยอดฮิตที่หลายคนกำลังรอคำตอบอยู่ ผู้เขียนจึงได้เริ่มนำงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาทำนับแต่นั้นเป็นต้นมา โดยได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจากฟาร์มโชคชัย จำนวน 50,000 บาท ที่มอบให้สำหรับทำงานวิจัยทางด้านสัตวบาลตั้งแต่ปี ค.ศ.1986 จนทั้งผู้มอบ คือ คุณโชคชัย บุลกุล และผู้เขียนเกือบลืมไปว่าเหลือเงินก้อนนี้อยู่และทางมหาวิทยาลัยได้เก็บ รักษาไว้ให้ ต่อมาเมื่อสนใจจะทำการวิจัยแต่ขาดเงินจึงมองหาแหล่งเงินสนับสนุน และพบว่าเงินสนับสนุนดังกล่าวยังเหลืออยู่ประมาณ 30,000 บาท ทำให้เริ่มงานวิจัยนี้ได้ทันที ประกอบกับความโชคดีที่ได้รับอนุมัติการจัดสรรงบประมาณวิจัยเรื่องผลตกค้าง ของฮอร์โมน rBST (เป็นโกรทฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่คล้ายกับ HGH มาก) ในการเพิ่มผลผลิตน้ำนมโครีดนมในประเทศไทยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้มีโอกาสทำการวิจัยในเรื่องดังกล่าวในปีต่อๆ มาจนถึง

ปัจจุบันได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น จนกระทั่งได้พบว่าฮอร์โมนที่ใช้ชะลอความชรา และสามารถพลิกฟื้นคืนสภาพความเป็นหนุ่มสาวให้แก่มนุษย์เรา ที่ Dr.Daniel Rudman เป็นผู้ค้นพบโดยการฉีด HGH ให้แก่มนุษย์ทำให้มนุษย์ไม่แก่นั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ร่างกายตอบ สนองต่อ HGH ด้วยการผลิตฮอร์โมน IGF-1 ออกมาหมุนเวียนในกระแสเลือด โดยมีกลไกการทำงานดังนี้ เมื่อฉีด HGH เข้าไปในร่างกายมนุษย์ HGH จะไปกระตุ้นให้ตับและเซลล์อื่น เช่น เซลล์กระดูกอ่อน ผลิตฮอร์โมน IGF-1 ออกมาหมุนเวียนในกระแสโลหิต เช่นเดียวกับโคนม เมื่อฉีด rBST เข้าไป rBST จะไปกระตุ้นให้ตับและเซลล์อื่นๆ ของแม่โค เช่น เซลล์กระดูกอ่อนผลิตฮอร์โมน IGF-1 ออกมาหมุนเวียนในกระแสโลหิตของแม่โค ทำให้แม่โคสามารถผลิตน้ำนมได้เพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 20-40% ส่วนฮอร์โมน IGF-1 ในมนุษย์ มีผลในด้านชะลอความชราและพลิกฟื้นให้ร่างกายคืนความเป็นหนุ่มสาวกลับมาได้ ประมาณ 10-20 ปี คำถามจึงมีอยู่ว่าสารพวกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและจะมีอยู่ที่ไหนบ้าง จากข้อมูลที่ได้ทำวิจัยด้วยตนเองและข้อมูลที่สืบค้นได้จากการวิจัยในต่าง ประเทศซึ่งส่วนใหญ่จากประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ทราบว่า ฮอร์โมนที่ทรงคุณค่ามหาศาลต่อมวลมนุษย์ชาติ ที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพและทำให้มนุษย์มีชีวิตยืนยาวขึ้นเป็นฮอร์โมนที่มี อยู่ในเขากวางอ่อน คือ ฮอร์โมน IGF-1 (Insulin Growth Factor 1) ฮอร์โมน IGF-1 มิใช่ฮอร์โมนเพศ Testosterone อย่างที่เคยเข้าใจกันมาในอดีต ส่วนสมรรถภาพทางเพศที่มนุษย์อาจมีเพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลพลอยได้จากการมีสุขภาพดีขึ้นและได้รับแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ เช่น แคลเซี่ยม ฟอสฟอรัส เหล็ก และแร่ธาตุปลีกย่อยบางชนิดที่มีอยู่ในเขากวางอ่อน ฮอร์โมน IGF-1 (somatomedin c) เป็นฮอร์โมนที่พบในร่างกายมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อวัยวะที่ผลิตฮอร์โมนตัวนี้คือ ตับ และเซลล์ของกระดูกอ่อน (cartilage) ร่างกายจะทำหน้าที่ผลิตเมื่ออวัยวะดังกล่าวถูกกระตุ้นด้วย Growth Hormone (GH) ที่ต่อมใต้สมองส่วนหน้า (anterior pituitary) ผลิตออกมา (นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่า mRNAs ที่เซลล์ของร่างกายจะใช้สร้างฮอร์โมน IGF-1 และ IGF-2 จะพบได้เฉพาะที่เซลล์ของตับและกระดูกอ่อนเท่านั้น (จึงเป็นที่ยืนยันว่าเซลล์ของตับและกระดูกอ่อนคือแหล่งผลิตฮอร์โมนดังกล่าว) ฮอร์โมน IGF-1 เป็นฮอร์โมนที่เป็นโปรตีน มีกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบรวม 70 ตัว เราจะพบฮอร์โมน IGF-1 ในระดับความเข้มข้นสูงในเขากวางอ่อนซึ่งเป็น cartilage ชนิดหนึ่ง แต่ในการบริโภคเขากวางอ่อนเพื่อใช้ชะลอความแก่นั้นเราต้องคำนึงถึงปัจจัย อื่นๆ ที่อาจทำให้ผลเปลี่ยนแปรไปบ้าง ปัจจัยต่างๆ เหล่านั้นเป็นต้นว่า การที่ฮอร์โมนจะสูญสลายไปอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับความร้อน หรือการที่ปริมาณความเข้มข้นของฮอร์โมนที่พบในส่วนต่างๆ ของเขากวางไม่เท่ากัน เช่น ความเข้มข้นของฮอร์โมนที่ปลายเขาจะมีมากกว่าที่ฐานเขา และยังต้องคำนึงถึงความสมบูรณ์ของกวาง และอาหารที่กวางกินเข้าไปด้วย โดยปกติปลายเขาอ่อนแห้งของกวางที่สมบูรณ์ที่เก็บรักษาเป็นอย่างดีหนัก 1 กรัม จะมีฮอร์โมนนี้ประมาณ 611 ng/g (1ng=1/10-9 gm) การรับประทานเขากวางอ่อนเพื่อให้ได้ฮอร์โมน IGF-1 ตามที่ต้องการเพื่อชะลอความแก่ ให้ผลผันแปร มากน้อยไปตามปัจจัยที่กล่าวแล้ว (1ng=1/10-9 gm)

สุดท้ายหลังจากอ่านบทความ"เขากวางอ่อน IGF-1 ชะลอวัย ต้านชรา"

          โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญต่อการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเสริมสร้าง ความแข็งแรง ของร่างกาย อาหารเสริมหลายชนิดที่วางขาย ช่วยให้ร่างกายคุณได้รับสารอาหารที่เพียงพอ อาหารเสริมควรเลือกซื้อตามชนิดสารอาหาร ในส่วนที่เราขาด จึงจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ จากการจ่ายเงินซื้อ ซึ่งบางครั้งการรับประทานอาหารนั้นให้ไม่ได้หรือให้ได้ บางส่วนเท่านั้น เนื่องจากเราจะอิ่มก่อนนั้นเอง หรือเกิดจากรสชาติอาหารที่ทำให้เราไม่อยากรับประทาน ดังนั้นสารอาหารจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือสารสกัดเข้มข้นเป็นทางเลือกที่เหมาะสมอีกทางหนึ่ง จากบทความเขากวางอ่อน IGF-1 ชะลอวัย ต้านชรานั้นความอ่อนแอของร่างกายสามารถทำให้ เกิดภาวะที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วย

อ่านข้อมูลสำหรับการดูแลสุขภาพ แล้วท่านสามารถเลือกดูรายการสารเสริมสุขภาพที่เราแนะนำให้รู้จัก คลิกที่นี่อาหารเสริมสุขภาพ สารสกัดเข้มข้น วิตามิน ซึ่งมีผลการวิจัยสนับสนุนจากทั่วโลกว่าสามารถ่วยให้ร่างกายกลับมากระฉับกระเฉง อ่านบทความเกียวกับ การดูแลสุขภาพ การรักษาสุขภาพ ฮอร์โมน ความแก่ การชะลอความชรา และบทความด้านสุขภาพอื่น ๆ ได้ทีนี่ หรือหาผลิตภัณฑ์มาบำรุงร่างกายที่ได้รับการรับรองจาก อย. ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง จาก เซลล์ภายในสู่ภายนอกด้วยนาโนเทคโนโลยี วิตามินเพื่อสุขภาพ