บอร์ดสนทนา แลกเปลี่ยน กับไบโอสเปรย์ทูริช

ไบโอสเปรย์ แลกเปลี่ยน

ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com - สมัครสมาชิก

ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” ขอให้ท่านแก้ไข โดยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวจากปุ่ม "แก้ไขข้อมูลสมาชิก"

1. “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” ให้บริการรับ และส่งอีเมล์ ผ่านทางเวปและระบบออนไลน์ของ “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” แก่สมาชิกทุกท่าน โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งทางสมาชิกต้องจัดหาอุปกรณ์ในการติดต่อเข้า ระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าบริการ โทรศัพท์ และค่าบริการอินเทอร์เน็ตเอง ชื่อติดต่อบริการ ( login name) ต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น และต้องมีความยาว ระหว่าง 6-18 ตัวอักษร ใช้ได้เฉพาะตัวอักษร a-z, 0-9, -, _ ไม่เว้นช่องว่าง

2. ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของโลก ก็สามารถใช้บริการ “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” เพียงมีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่มีผลบังคับใช้ในประเทศต่างๆ “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ และหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้ ตามแต่ความเหมาะสม โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” ถือว่าความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับ การติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านเอง “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เป็นหน้าที่ของท่านเอง ในการรักษาชื่อติดต่อบริการ ( login name) และรหัสผ่าน ( password) ให้ปลอดภัย ไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ

3. “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” เปิดให้บริการสำหรับการใช้เพื่อส่วนตัวเท่านั้น ห้ามใช้ “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจในทุกรูปแบบ ทั้งการแอบอ้าง หรือขายบริการต่อ (resale) หากท่านทำความเสียหาย ให้กับผู้อื่น ทาง “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” จะไม่รับผิดชอบต่อข้อเสียหายในทุกกรณี

4. สมาชิก “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” จะไม่นำบริการไปใช้ในกิจกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น รวมทั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของสังคม ทาง “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านละเมิดและสร้างความเสียหาย ให้กับผู้อื่นในทุกกรณี “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” เปิดให้บริการสำหรับการใช้เพื่อส่วนตัวเท่านั้น

5. ห้ามใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ หรือเป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่นในการสื่อสาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดี ในการใช้เว็บ

6. “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” ไม่รับประกันความเสียหายของจดหมายที่เกิดจากการใช้บริการของ “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” ซึ่งอาจจะไม่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” อาจขัดข้องโดยเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ อีกทั้ง “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” ไม่รับรองความปลอดภัยในการใช้เว็บ เพื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ดีระบบที่ “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” นำมาให้บริการกับท่านเป็นระบบ ที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ซึ่งในภาวะการทำงานปกติจะไม่เกิด ความเสียหายใดๆ ข้อความ ภาพนิ่ง เสียง หรือภาพวิดีโอต่างๆ ที่พ่วงท้ายมากับจดหมาย “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” เป็นทรัพย์สินของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์ และวิทยุ จำกัด ทางเราขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อความ ภาพนิ่ง เสียง และภาพวิดีโอเหล่านั้น ห้ามมิให้สมาชิกนำ ไปเผยแพร่ใน รูปแบบใดๆ โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้มีผลบังคับรวมไปถึงโลโก้ เครื่องหมายการค้าชื่อสินค้า และบริการต่างๆ ของ “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” ด้วย

7. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการ “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” จะแจ้งให้ท่านทราบ โดยจะประกาศ ข้อตกลงใหม่ขึ้นหน้าจอ เพื่อให้ท่านรับทราบ และท่านจะใช้บริการของ “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” ต่อไปได้ เมื่อท่านยอมรับข้อตกลงใหม่ของ “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” โดยการกดปุ่ม " ยอมรับ" หาก “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” พบว่าสมาชิก ของ “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” ละเมิดข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ “ไบโอสเปรย์ Biospray เว็บบอร์ด:biospray2rich.com” ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
cron