กรุณาเลือกสินค้าที่เหมาะสมกับท่าน

ดูตะกร้าสินค้า

ความรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่แสดง

Disclaimer

ท่านผู้อ่านที่จะนำความรู้หรือคำแนะนำที่ปรากฎใน Biospray2rich.com ไปใช้หรืออ้างอิง กรุณาอ่านข้อกำหนดและข้อจำกัดของการนำข้อมูลไปใช้ ความรู้ทางการแพทย์ที่ปรากฎใน Biospray2rich.com มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปรวมทั้งนักเรียนหรือนักศึกษา หรือบุคลลากรทางการแพทย์อื่นๆเนื้อหาข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากวรสารทางการแพทย์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หากมีข้อสงสัยในเนื้อหาให้ท่านค้นคว้าเพิ่มเติมทั้งจากอินเตอร์เนตหรือวารสารทางการแพทย์อื่นๆ

ผุ้ที่เข้ามาใช้บริการหรือเข้ามาชมเวปไซต์ของ Biospray2rich.com ต้องยอมรับและปฏิบัติตาม ข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 • ข้อความ เนื้อหา รูปภาพและสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ Biospray2rich.com จะต้องยอมรับว่าการวิจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาในภายหลังอาจจะทำให้เกิดคำแนะนำใหม่ๆ ที่ต่างออกไปได้
 • เนื้อหาภายใน Biospray2rich.com ไม่ว่าจะเป็น ตัวหนังสือ คำอธิบาย คำแนะนำ รูปภาพ หรือสื่อ อิเลคโทรนิคใดๆ ภายใน Biospray2rich.com ทำขึ้นเพื่อให้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการแพทย์ แก่ผู้มาชมเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิง หรือใช้ทดแทนคำแนะนำ การวินิจฉัย และการรักษาของแพทย์ผู้ปรึกษาหรือรักษา ผู้ป่วยแต่ละรายได้
 • เนื้อหาภายใน Biospray2rich.com ไม่ว่าจะเป็น ตัวหนังสือ คำอธิบาย คำแนะนำ รูปภาพ หรือสือ อิเลคโทนิคใดๆ ภายใน Biospray2rich.com ไม่ได้มุ่งหวัง ชักจูง ชี้ชวนให้ผู้เยี่ยมชม หรือ ผู้ป่วย ติดตาม-ติดต่อ แพทย์ผู้เขียนบทความ เพื่อรักษาหรือผ่าตัด กับแพทย์ท่านนั้น
 • ก่อนที่ท่านจะนำความเห็นหรือความรู้ที่ได้จาก Biospray2rich.com ไปใช้ ควรที่จะ ปรึกษากับ แพทย์ที่รักษาตัวท่าน
 • หลังจากอ่านบทความของ Biospray2rich.com ท่านไม่ควรหยุดรักษาหรือไม่ ปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำ
 • ถ้าท่านมีภาวะเร่งด่วนทางการแพทย์ ให้ปรึกษาแพทย์สถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือแพทย์ประจำตัวทันที ไม่แนะนำให้สืบค้นข้อมูล หรือใช้ข้อมูลภาย Biospray2rich.com เพื่อทำการรักษา
 • ตัวหนังสือ รูปภาพ และสื่อใดๆ รวมทั้ง คำถาม-คำตอบ ในหน้าสนทนาปัญหาสุขภาพ ภายใน Biospray2rich.com ถูกเขียนขึ้นจาก จากความรู้ ความเข้าใจ และความคิดเห็น ตามหลักของวิชาแพทยศาสตร์แผนปัจจุบัน และเป็นความรู้ ความเข้าใจความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่านเท่านั้น ทางทีมงาน Biospray2rich.com ไม่สามารถรับประกันถึงความสมบูรณ์ถูกต้อง ของเนื้อหา ข้อความที่ปรากฏในที่นี้ได้ ผู้อ่านจะต้องยอมรับว่าความรู้ การวิจัยต่างๆที่เกิดขึ้นมาในภายหลัง อาจจะทำให้เกิดความรู้ และคำแนะนำใหม่ๆที่ต่างออกไปได้ ทีมงาน Biospray2rich.com จะไม่ขอรับผิดชอบถึงผลเสียหรือผลกระทบ ที่อาจเกิดตามมาจากผลของ การปฏิบัติตามของข้อความ หรือคำแนะนำนั้นๆ ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณในการอ่าน
 • ตัวหนังสือ รูปภาพ และสื่อใดๆ ภายใน Biospray2rich.com ไม่ได้มีความมุ่งหวังกระทำ ลามก อนาจาร หรืออื่นๆใด ในลักษณะเดียวกัน
  ข้อความ เนื้อหา รูปภาพและสิ่งต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ใน Biospray2rich.com แห่งนี้ หากจะนำไปทำซ้ำ หรือตีพิมพ์ทางหนังสือหรือสื่ออิเลคโทรนิคใดๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก webmaster ก่อน
 • ทีมงาน Biospray2rich.com ไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อมูลหรือไฟล์ที่รับไปจาก เวปไซด์นี่ จะไม่มีข้อผิดพลาด ไม่มีไวรัส หรือสิ่งอื่นๆที่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของท่าน